خواص دولومیت کلسینه

 

calcineddolomite22

 

خواص دولومیت کلسینه شده (بطور نسبی )

فرمول : MgO-CaO
وزن مولکولی :

96.38 g / mol

رنگ : سفید ، سفید خاکستری
دانسیته : 1.6 gr/cm3
انحلال پذیری : در آب حل شده و تولید MgO(OH)2,Ca(OH)2 توام با حرارت می نماید.