دولومیت کلسینه

 

calcineddolomite22

 

دولومیت کلسینه شده عبارت است از اکسید کلسیم CaO و اکسید منیزیم (MgO) که در اثر حرارت دادن سنگ معدن دولومیت MgCO3 . CaCO3 در کوره بدست می آید. MgO و CaO کاملا جدا از یکدیگر تشکیل گشته و هیچگونه حلالیتی در یکدیگر نداشته و بین آنها هیچ فازی تشکیل نمی گردد.

 

دانه بندی

شرکت مهندسی صنایع دیرگداز اصفهان قادر است دولومیت کلسینه تولید شده در کارخانه ی خود را در دانه بندی های زیر با بهترین کیفیت ارائه کند:

 

0  -  15  mm
5  -  15  mm
15  -  30  mm
20  -  50  mm
20  -  60  mm

 

 

آنالیز شمیایی دولومیت کلسینه ی تولید شده در شرکت مهندسی صنایع دیرگداز اصفهان به شرح زیر است :

 

CaO MgO SiO2 Fe2O3 Al2O3 L.O.I
% 54  -  58 % 36  -  40 % 0.3  -  1.5 % 0.3  -  1 % 0.1  -  0.3 % 3  -  6