آهک کلسینه

 

calcineddolomite22

 

واکنش شیمیایی کلسینه کردن با وجود آنکه بسیار ساده و آسان به نظر می رسد ولی در عمل از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و به عوامل بسیاری وابسته می باشد.
به ازای هر کیلو گرم سنگ آهک حدود 406.7 کیلوکالری حرارت لازم می باشد.
واکنش اصلی در کلسینه کردن سنگ آهک به صورت زیر می باشد:

 

CaCO3           +            Q                    CaO             +              CO2

 

تولید آهک متالورژی مناسب فولاد سازی معمولا به دو روش ، یکی در کوره های دوار (Rotary Klin)و دیگری در کوره شفت(Shaft Klin) انجام می گیرد.
زمان کلسینه شدن نیز، شرایطی مشابه با دمای کلسینه شدن دارد و اگر مدت آن از حد معینی تجاوز کند این امر منجر به تشکیل آهک متراکم با خلوص نامطلوب می شود، لذا لازم است که دما و زمان به دقت در جریان کلسینه معین و برنامه ریزی گردد.
محصول بدست آمده از کلسینه کردن سنگ آهک را آهک زنده و در زبان رایج ، آهک می نامند.

 

دانه بندی
شرکت مهندسی صنایع دیرگداز اصفهان قادر است آهک کلسینه تولید شده در کارخانه ی خود را در دانه بندی های زیر با بهترین کیفیت ارائه کند:

 

 

  0  -  5  mm
  5  -  15  mm
15  -  30  mm
20  -  50  mm
20  -  60  mm
20  -  80  mm

 

آنالیز شیمیایی آهک کلسینه تولید شده در شرکت مهندسی صنایع دیرگداز اصفهان به شرح زیر می باشد :

CaO MgO SiO2 Fe2O3 L.O.I
% 90  -  94 % 0.5  -  1.5 % 0.3  -  1 % 0.3  -  0.5 % 4  -  6